Καλάθι

FLASH  SALES SHOP NOW

Όροι και Προϋποθέσεις

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.


Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.
Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Εγγραφή νέου μέλους


Οι αδειοδοτημένοι ή πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Περιποίησης Προσώπου/Δέρματος είναι ευπρόσδεκτοι να εγγραφούν στον ιστότοπό μας www.esthemax.gr
Ενεργοποιούμε νέους λογαριασμούς εντός 48 ωρών μετά τον έλεγχο της πιστοποίησης ή/και της επιχειρηματικής άδειας του αιτούντος.

 

Πνευματική ιδιοκτησία


Ολόκληρο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, γραφικών ή κώδικα, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικό έργο σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί ιδιοκτησία της esthemax . Το συλλογικό έργο περιλαμβάνει έργα που έχουν άδεια χρήσης esthemax. Copyright 2022, esthemax  ALL RIGHTS RESERVED. Χορηγείται άδεια για την ηλεκτρονική αντιγραφή και εκτύπωση τμημάτων σε έντυπη μορφή αυτού του ιστότοπου με αποκλειστικό σκοπό την παραγγελία ή την αγορά προϊόντων esthemax. Μπορείτε να εμφανίσετε και, με την επιφύλαξη τυχόν ρητώς αναφερόμενων περιορισμών ή περιορισμών που σχετίζονται με συγκεκριμένο υλικό, να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τμήματα του υλικού από τις διάφορες περιοχές του ιστότοπου αποκλειστικά για δική σας μη εμπορική χρήση ή για να κάνετε μια παραγγελία με την esthemax ή να αγοράστε προϊόντα Esthemax. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, διανομής, προβολής ή μετάδοσης του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν επιτρέπεται από την esthemax. Συμφωνείτε επίσης να μην αλλάξετε ή να διαγράψετε τυχόν ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας από υλικό που λήφθηκε από τον ιστότοπο.

 

Εμπορικά σήματα


Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες της esthemax που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της esthemax. Η χρήση του εμπορικού σήματος esthemax συνιστά επίσης παραβίαση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

 

Αποποίηση Εγγύησης


Tα υλικά και τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η esthemax αποκηρύσσει όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. H Esthemax δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά τον ιστότοπο διαθέσιμο δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η Esthemax δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τη χρήση των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια, τη χρησιμότητα, την επικαιρότητα.

 

Tον περιορισμό της ευθύνης


Η esthemax δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ειδικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων, ακόμη και αν η esthemax έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Το εφαρμοστέο δίκαιο ενδέχεται να μην επιτρέπει τον περιορισμό της εξαίρεσης ευθύνης ή τυχαίων ή αποθετικών ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.


Τυπογραφικά λάθη


Σε περίπτωση που ένα προϊόν esthemax καταχωρηθεί εσφαλμένα σε λανθασμένη τιμή, η esthemax διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε παραγγελίες για προϊόντα που αναφέρονται σε εσφαλμένη τιμή. Η esthemax διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε τέτοιες παραγγελίες είτε η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί είτε όχι και η πιστωτική σας κάρτα έχει χρεωθεί. Εάν η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί για την αγορά και η παραγγελία σας ακυρωθεί, η esthemax θα εκδώσει πίστωση στον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας στο ποσό της λανθασμένης τιμής.

 

Όρος- Λήξη


Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για εσάς κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο ή/και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ή αγορών. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, ή οποιοδήποτε μέρος τους, μπορεί να τερματιστούν από την esthemax χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις που αφορούν τα Πνευματικά Δικαιώματα, το Εμπορικό Σήμα, την Αποποίηση Ευθύνης, τον Περιορισμό Ευθύνης, την Αποζημίωση και τα Διάφορα, θα ισχύουν σε κάθε καταγγελία.

 

Ειδοποίηση

Η Esthemax μπορεί να σας ενημερώνει μέσω e-mail, για τυχόν νέα προϊόντα, προσφορές κτλ.


Διάφορα

Η χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς θα διέπεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Ελλάδας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιλογή των νομοθετικών διατάξεων, και όχι από τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1980 για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών. Συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της αγοράς προϊόντων esthemax). Οποιαδήποτε αιτία αγωγής ή αξίωσης που μπορεί να έχετε σχετικά με τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αγοράς προϊόντων esthemax) πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της αξίωσης ή αιτίας αγωγής. Η αποτυχία της Esthemax να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα. Ούτε η συμπεριφορά μεταξύ των μερών ούτε η εμπορική πρακτική θα τροποποιήσουν οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η Esthemax μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

 

Χρήση του ιστότοπου

Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων μέσω e-mail, συνομιλίας ή με χρήση άσεμνης ή υβριστικής γλώσσας. Απαγορεύεται η πλαστοπροσωπία άλλων, συμπεριλαμβανομένου ενός esthemax ή άλλου αδειοδοτημένου υπαλλήλου, οικοδεσπότη ή εκπροσώπου, καθώς και άλλων μελών ή επισκεπτών στον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε, να διανείμετε ή με άλλον τρόπο να δημοσιεύσετε μέσω του ιστότοπου περιεχόμενο που είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απειλητικό, παραβατικό στο απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας, καταχρηστικό, παράνομο ή άλλως απαράδεκτο που μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει ποινικό αδίκημα, να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή τα οποία μπορεί με άλλο τρόπο να δημιουργήσουν ευθύνη ή να παραβιάσουν οποιοδήποτε νόμο. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε εμπορικό περιεχόμενο στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να παρακινήσετε άλλους να συμμετάσχουν ή να γίνουν μέλη οποιασδήποτε άλλης εμπορικής διαδικτυακής υπηρεσίας ή άλλου οργανισμού.

 

Αποποίηση ευθυνών συμμετοχής

Η Esthemax δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγχει όλες τις επικοινωνίες και το υλικό που δημοσιεύονται ή δημιουργούνται από χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών και υλικών. Αναγνωρίζετε ότι παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να προβάλλετε και να διανέμετε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες στον ιστότοπο, η esthemax λειτουργεί απλώς ως παθητικός αγωγός για μια τέτοια διανομή και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δραστηριότητα στον ιστότοπο. Ωστόσο, η esthemax διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να αφαιρεί επικοινωνίες ή υλικό που κρίνει ότι είναι (α) καταχρηστικά, δυσφημιστικά ή άσεμνα, (β) δόλια, παραπλανητικά ή παραπλανητικά, (γ) κατά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή· άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου ή (δ) προσβλητικό ή άλλως απαράδεκτο για την esthemax κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.


Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε την esthemax, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές της (συλλογικά τους “Παρόχους Υπηρεσιών”) από και έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, ζημιών και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτει από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράνομης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο.


Σύνδεσμοι τρίτων

Σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους επισκέπτες μας, η esthemax ενδέχεται να συνδέεται με ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη. Ωστόσο, ακόμα κι αν το τρίτο μέρος είναι συνδεδεμένο με το esthemax , το esthemax δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους, οι οποίοι έχουν όλοι ξεχωριστές πρακτικές απορρήτου και συλλογής δεδομένων, ανεξάρτητες από το esthemax . Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι προορίζονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και επομένως έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη. Ωστόσο, η esthemax επιδιώκει να προστατεύσει την ακεραιότητα του ιστοτόπου της και των συνδέσμων που τοποθετούνται σε αυτήν και ως εκ τούτου ζητά οποιαδήποτε ανατροφοδότηση όχι μόνο για τον δικό της ιστότοπο, αλλά και για ιστότοπους στους οποίους συνδέεται (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν λειτουργεί).


Διανομή

Η αποστολή διαρκεί συνήθως 3-7 εργάσιμες ημέρες. Η αποστολή ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.
Σημειώστε ότι η επιλογή παραλαβής από το γραφείο μας είναι διαθέσιμη.
Οι παραγγελίες λαμβάνονται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά (εφόσον έχει γίνει εγγραφή μέλους) και οι αποστολές παραδίδονται μέσω της υπηρεσίας Courier στην επιθυμητή διεύθυνση.
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε όλη την Ελλάδα για παραγγελίες άνω των 200€.

 

ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ


Δεν χρεώνονται δασμοί και φόροι για αποστολές εντός Ελλάδας.
Τα προϊόντα υπόκεινται σε 24% ΦΠΑ
Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.
Πολιτική ανταλαγής
Όλες οι αξιώσεις επιστροφής και ανταλλαγής πρέπει να γίνονται εντός 10 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από τον πελάτη.
-Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ο ένας την ακρίβεια του άλλου, περιστασιακά μπορεί να υπάρξει ασυμφωνία / κατεστραμμένα αντικείμενα στην αποστολή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως στο +302106770100.
-Παρακαλούμε δώστε τον αριθμό παραγγελίας μαζί με τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας για την ταχύτερη εξυπηρέτηση.
-Για να διασφαλίσετε την άμεση επίλυση, διατηρήστε το κιβώτιο αποστολής, τα υλικά συσκευασίας και τα κατεστραμμένα αντικείμενα για επιθεώρηση από τον μεταφορέα.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Τα έξοδα αποστολής που επιστρέφονται ,δεν θα επιστρέφονται. Θα εφαρμοστούν τέλη ανανέωσης αποθεμάτων 20%. Τα ανοιγμένα προϊόντα δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Πολιτική επιστροφής
Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση, κλειστά, άθικτη συσκευασία και να αποστέλλονται με αντίγραφο του αρχικού τιμολογίου πώλησης ή του δελτίου αποστολής σε σφραγισμένα χαρτοκιβώτια με τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας. Η επιστροφή και η ανταλλαγή σας θα διεκπεραιωθούν αμέσως και θα αποσταλούν μέσω τυπικής αποστολής εδάφους. Παραλαμβάνεται χρόνος επεξεργασίας και διέλευσης για το πακέτο ανταλλαγής. Οι εργάσιμες ημέρες είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών στην Ελλάδα. Θα σταλεί ένα email για επιβεβαίωση της παραλαβής και της επεξεργασίας του αιτήματος επιστροφής ή ανταλλαγής. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποστολής ή την ανταλλαγή προϊόντων. Η επιστροφή χρημάτων πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Υποστήριξη πελατών:
info@esthemax.gr
+2106770100